Bursa dhe programe studimi

      

  1. BURSA STUDIMI NË AUSTRI  PËR VITIN AKADEMIK 2019-2020;                                                  Alps-Adriatic Bachelor Scholarships of Alpen-Adria-Universität Klagenfurt;   Alps-Adriatic Master Scholarships of Alpen-Adria-Universität Klagenfurt;   Alpen-Adria Bachelor-Stipendien der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt;   Alpen-Adria Master-Stipendien der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt
  2. PROGRAMI PASUNIVERSITAR MASTER NË GREQI: “STUDIME PËR EUROPËN JUGLINDORE”MASTER’S PROGRAMME IN SOUTHEAST EUROPEAN STUDIES: POLITICS, HISTORY, ECONOMICS;   CALL FOR APPLICANTS;   FORM FOR REFEREES
  3. BURSA PËR KURSIN VEROR TË GJUHËS, LETËRSISË DHE KULTURËS BULLGAREAPPLICATION FORM FOR SCHOLARSHIP PARTICIPANT IN VELIKO TARNOVO UNIVERSITYAPPLICATION FORM FOR SCHOLARSHIP PARTICIPANT IN SOFIA UNIVERSITY 
  4. BURSA STUDIMI NË ITALI VITI AKADEMIK 2019-2020; CALL FOR APPLICATIONBORSE DI STUDIO IN ITALIA PER L’ANNO ACCADEMICO 2019-2020
  5. BURSA STUDIMI MASTER NË AUSTRI, VITI AKADEMIK 2019-2020; AUSTRIA SCHOLARSHIP APPLICATION 2019
  6. THIRRJE PËR APLIKIME PËR PROGRAMIN E STUDIMEVE TË BASHKIMIT EVROPIAN PRANË UNIVERSITETIT TË TEL AVIVIT, IZRAEL, VITI AKADEMIK 2019-2020
  7. BURSA STUDIMI UNIVERSITARE DHE PASUNIVERSITARE (MASTER) NË INDONEZIKNB Scholarship Application Guidelines
  8. PROGRAMI KOMBËTAR I BURSAVE PËR SHKËMBIME AKADEMIKE NË SLLOVAKI, VITI AKADEMIK 2019-2020
  9. BURSA PËR STUDIME UNIVERSITARE DHE PASUNIVERSITARE NË SLLOVAKI, VITI AKADEMIK 2019-2020
  10. BURSA STUDIMI NË PROGRAME MASTER DHE DOKTORATË JAPONI, VITI AKADEMIK 2019-2020; APPLICATION GUIDELINES JAPANESE GOVERNMENT (MEXT) SCHOLARSHIP FOR 2019
  11. BURSA STUDIMI NË KINË VITI AKADEMIK 2019-2020  
  12. BURSA PËR KURSIN VEROR TË ENERGJISË NË BAKU TË AZERBAJXHANIT
  13. BURSA STUDIMI NË EMIRATET E BASHKUARA ARABE VITI AKADEMIK 2019-2020
  14. BURSA STUDIMI NË FRANCË, VITI AKADEMIK 2019-2020; FORMULAR APLIKIMI_NIVEL_MASTER;  FORMULAR APLIKIMI_NIVEL_DOKTORATURË
  15. BURSA STUDIMI NË KINË;   CHINESE GOVERNMENT SCHOLARSHIP APPLICATION;   FOREIGNER PHYSICAL EXAMINATION FORM
  16. BURSA PËR STUDIME MASTER NË HUNGARI, VITI AKADEMIK 2019-2020;    APPLICATION PROCEDURE;   COURSE DESCRIPTION;     APPLICATION FORM
  17. BURSA STUDIMI NË AZERBAJXHAN;   CALL FOR APPLICATION
  18. BURSA PËR STUDIME TË AVANCUARA MASTER NË ZVICËR  MBI QEVERISJEN EUROPIANE DHE NDËRKOMBËTARE; FORMULARI I APLIKIMIT
  19. BURSA PËR KURSIN VEROR TË GJUHËS ÇEKE ; APPLICATION FORM
  20. BURSA STUDIMI NË HUNGARI, VITI AKADEMIK 2019-2020CALL FOR APPLICATIONSTUDY PROGRAMMES 2019-2020.
  21. MUNDËSI STUDIMI NË KOLEGJET E BOTËS SË BASHKUAR (UWC)
  22. MBI PROGRAMIN KOMBËTAR TË BURSAVE PËR SHKËMBIME AKADEMIKE NË SLLOVAKI, VITI AKADEMIK 2018-2019
  23. KURSE TRAJNIMI NË INDI PËR VITIN 2018-2019
  24. BURSA PËR STUDIME UNIVERSITARE DHE PASUNIVERSITARE NË REPUBLIKËN ARABE TË EGJIPTIT,   UDHËZIM NË GJUHËN ARABE
  25. FTESË PËR PJESËMARRJE NË KURSIN NDËRKOMBËTARE “PEDAGOGËT E RINJ NË SHEKULLIN XXI” IZRAEL 2018,   BROSHURË INFORMUESE
  26. NJOFTIM PËR PJESËMARRJE NË SAMITIN E TEKNIKAVE TË ARSIMIT PËR PROJEKTIN “FATİH”,  ANKARA,  TURQI.
  27. KONKURSI NDËRKOMBËTAR I VIZATIMIT 2018-2019 “WORLDWIDE WOMEN LEADERS MONACO”,    KONVENTA.
  28. MUNDËSI PJESËMARRJE NË KONKURSIN PËR PJANISTËT E RINJ MOSKË 2019,  KRITERET E PRANIMIT.
  29. MUNDËSI PËR PJESËMARRJE NË PROGRAME NDËRKOMBËTARE STUDIMI PËR MASTER DHE DOKTORATË NË TURQI, FORMULARI I APLIKIMIT, BROSHURA.
  30. BURSA PËR STUDIME UNIVERSITARE DHE PASUNIVERSITARE NE GREQI VITI AKADEMIK 2018-2019, FA STUDIME UNIVERSITARE, FA KURSE VERORE, FA VIZITE STUDIMORE.
  31. NJOFTIM PER BURSAT E OFRUARA NGA QEVERIA JAPONEZE PER VITET AKADEMIKE 2019-2021, HEALTH CERTIFICATE, PLACEMENT RESEARCH, APLICATION RESEARCH, GUIDELINES RESEARCH.
  32. BURSAT E SHKOLLES KDI NGA QEVERIA E KORESE SE JUGUT PER VITIN AKADEMIK 2018-2019, APPLICATION GUIDELINE.
  33. BURSA PËR KURSIN VEROR TË ENERGJISË NË BAKU TË AZERBAJXHANIT, PROGRAMI, INFORMACION.
  34. WORLD UNIVERSITY SERVICE (WUS) OFRON TRAJNIME ME BURSË PËR STUDENTËT NË SHQIPËRI, FORMATI I APLIKIMIT, INFORMACIONE.
  35. BURSA PËR KURSIN VEROR TË GJUHËS, LETËRSISË DHE KULTURËS BULLGARE, FORMULAR APLIKIMI 1, FORMULAR APLIKIMI 2.
  36. BURSA PËR STUDIME PASUNIVERSITARE NË MALTË, VITI AKADEMIK 2018-2019, CALL FOR APPLICATION.
  37. THIRRJE PËR PROJEKT-PROPOZIME ME AUSTRINË,UDHËZIMI, SKEDË E VLERËSIMIT TË PROJEKTIT, THIRRJA_EN, MODELI I APLIKIMIT.
  38. BURSA PËR STUDIME UNIVERSITARE DHE PASUNIVERSITARE NË SLLOVAKI VITI AKADEMIK 2018-2019.
  39. BURSA STUDIMI NË ITALI,  VITI AKADEMIK 2018-2019; Thirrje për aplikim në italisht; Thirrje per aplikim ne Anglisht.
  40. BURSA STUDIMI PASUNIVERSITARE NË FRANCË, VITI AKADEMIK 2018-2019; formulaire candidature bourse master; formulaire candidature bourse doctorat.
  41. BURSA PËR STUDIME PASUNIVERSITARE NË KORENË E JUGUT PËR VITIN AKADEMIK 2018-2019.
  42. BURSA STUDIMI UNIVERSITARE / PASUNIVERSITARE NË KINË, VITI AKADEMIK 2018-2019, UDHËZIME.
  43. BURSA PËR KURSIN VEROR TË GJUHËS, LETËRSISË DHE  KULTURËS ÇEKE;  APPLICATION FORM.
  44. BURSA STUDIMI NË HUNGARI, VITI AKADEMIK 2018-2019; CALL FOR APPLICATION; STATEMENT FOR APPLICATION.
  45. PROCEDURAT E REGJISTRIMIT NË CIKLIN E PARË TË STUDIMEVE UNIVERSITARE NË FRANCË,  VITI AKADEMIK 2018-2019.
  46. MBI PROGRAMIN KOMBËTAR TË BURSAVE PËR SHKËMBIME AKADEMIKE NË SLLOVAKI ,  VITI AKADEMIK 2017-2018, BROSHURA INFORMUESE.
  47. FTESË PËR PJESËMARRJE NË FORUMIN RINOR NDËRKOMBËTAR NË EGJIPT.
  48. BURSA PËR STUDIME PASUNIVERSITARE NË KORENË E JUGUT; STATEMENT OF PURPOSE; RECOMMENDATION FORM; Employment Verification.
  49. BURSA STUDIMI BACHELOR / MASTER / DOKTORATURË NË REPUBLIKËN ÇEKE, VITI AKADEMIK 2018-2019.
  50. PROGRAMI I BURSAVE PËR GJUHËN MODERNE GREKE
   DHE KULTURËN GREKE PËR VITIN AKADEMIK 2016-2017.
  51. BURSA PËR STUDIME UNIVERSITARE DHE PASUNIVERSITARE NË GREQI, VITI AKADEMIK 2017-2018; Application Form for UndergraduateApplication Form for Postgraduate; SCHOLARSHIP PROGRAM – ACADEMIC YEAR 2017/ 2018.
  52. TË DREJTA STUDIMI UNIVERSITARE DHE PASUNIVERSITARE NË POLONI,  VITI AKADEMIK 2017-2018.
  53. MUNDËSI APLIKIMI PËR NJË SHKOLLË VERORE NË SLLOVAKI, 6-8 SHTATOR 2017.
  54. SHKOLLË VERORE  TURQI PËR GJUHËN DHE KULTURËN TURKE 24 KORIK-14 GUSHT 2017.
  55. WORLD UNIVERSITY SERVICE OFRON BURSA PËR STUDENTËT NË SHQIPËRI .
  56. SHKOLLË VERORE NË RUSI PËR GJUHËN DHE KULTURËN RUSE 1-15 GUSHT 2017.
  57. BURSA PASUNIVERSITARE MASTER/KËRKIMORE NË JAPONI.
  58. BURSA UNIVERSITARE DHE PASUNIVERSITARE NË ITALI, VITI AKADEMIK 2017-2018​.
  59. BURSA STUDIMI NË JAPONI NË PROGRAME MASTER DHE DOKTORATURË.
  60. BURSA PËR STUDIME UNIVERSITARE DHE PASUNIVERSITARE NË SLLOVAKI VITI AKADEMIK 2017-2018.
  61. BURSA PËR STUDIME UNIVERSITARE DHE PASUNIVERSITARE NË REPUBLIKËN ARABE TË EGJIPTIT ​.
  62. BURSA PËR KURSIN VEROR TË GJUHËS, LETËRSISË DHE KULTURËS BULLGARE;  Application form 1; Application form 2.
  63. MUNDËSI APLIKIMI PËR NË SHKOLLËN VERORE NË SLLOVENI, 3-21 KORRIK 2017.
  64. BURSA PËR STUDIME UNIVERSITARE NË TURQI, VITI AKADEMIK 2017-2018.
  65. BURSA PËR STUDIME PASUNIVERSITARE NË KORENË E JUGUT (II);  Application Form;  2017 Korean Government Scholarship Program for Graduate Degrees: FAQ;  2017 Application Guideliness.
  66. BURSA STUDIMI UNIVERSITARE / PASUNIVERSITARE NË KINË, VITI AKADEMIK 2017-2018.
  67. BURSA PËR STUDIME PASUNIVERSITARE NË KORENË E JUGUT PËR VITIN AKADEMIK 2017-2018.
  68. BURSA PËR STUDIME PASUNIVERSITARE NË KORENË E JUGUT – Broshura.
  69. OLIMPIADA NDËRKOMBËTARE E SHKENCAVE “ALIJA IZETBEGOVIÇ”.
  70. BURSA PËR KURSIN VEROR TË GJUHËS, LETËRSISË DHE  KULTURËS ÇEKE.
  71. BURSA PËR STUDIME MASTER NË HUNGARI, (FAO), VITI AKADEMIK 2017-2018.
  72. TË DREJTA STUDIMI MASTER NË MALTË, VITI AKADEMIK 2017-2018.
  73. BURSA STUDIMI NË HUNGARI, VITI AKADEMIK 2017-2018 – II.
  74. BURSA STUDIMI NË HUNGARI, VITI AKADEMIK 2017 – 2018 -I.
  75. PROCEDURAT E REGJISTRIMIT NË CIKLIN E PARË TË STUDIMEVE NË UNIVERSITETET FRANCEZE, VITI AKADEMIK 2017-2018.
  76. MBI KONKURRIMIN NDËRKOMBËTAR TË SHOQATËS GJEOGRAFIKE RUSEPËR VITIN 2016.
  77. WORLD UNIVERSITY SERVICE OFRON BURSA PËR STUDENTËT NË SHQIPËRI.
  78. BURSA PËR STUDIME PASUNIVERSITARE NË KORENË E JUGUT PËR VITIN AKADEMIK 2017-2018.
  79. BURSA STUDIMI MASTER/ DOKTORATURË NË REPUBLIKËN ÇEKE, VITI AKADEMIK 2017-2018.
  80. TË DREJTA STUDIMI UNIVERSITARE DHE PASUNIVERSITARE NË POLONI, VITI AKADEMIK 2016-2017.
  81. MUNDËSI APLIKIMI PËR NË KOLEGJIN NDËRKOMBËTAR “AVICENNA” NË HUNGARI , VITI AKADEMIK 2016-2017.
  82. MUNDËSI APLIKIMI PËR NE KONFERENCËN  “BERTEBOS 2016” NË SUEDI, 28-30 GUSHT 2016.
  83. MBI PROGRAMIN “MASTER EKZEKUTIV PËR STUDIME EVROPIANE”.
  84. PROGRAMI I BURSAVE PËR STUDIME UNIVERSITARE DHE PASUNIVERSITARE NË GREQI PËR VITIN AKADEMIK 2016-2017.
  85. MUNDËSI PËR STUDIME UNIVERSITARE DHE PASUNIVERSITARE NË GJEORGJI, VITI AKADEMIK 2016-2017.
  86. MBI PROGRAMIN AUSTRIAK “JOINT EXCELLENCE IN SCIENCE AND HUMANITIES (JESH)”.
  87. MBI PROGRAMIN PASUNIVERSITAR MASTER NË GREQI: “STUDIME PËR EUROPËN JUGLINDORE”.
  88. MBI BURSËN PËR STUDIME PASUNIVERSITARE MASTER/KËRKIMORE NË JAPONI .
  89. MUNDËSI BASHKËPUNIMI ME UNIVERSITETIN E TOKIOS.
  90. BURSA PASUNIVERSITARE MASTER NË INDONEZI; KNB Guidebook 2016.
  91. BURSA PËR KURSIN VEROR TË ENERGJISË NË BAKU TË AZERBAJXHANIT.
  92. BURSA STUDIMI NË ITALI, VITI AKADEMIK 2016-2017.
  93. BURSA PËR KURSIN VEROR TË GJUHËS, LETËRSISË DHE KULTURËS BULLGARE.
  94. BURSA PËR STUDIME UNIVERSITARE NË SLLOVAKI, VITI AKADEMIK 2016-2017.
  95. BURSA PËR STUDIME PASUNIVERSITARE NË FRANCË, VITI AKADEMIK 2016-2017.
  96. BURSA PËR STUDIME UNIVERSITARE DHE PASUNIVERSITARE NË TURQI, VITI AKADEMIK 2016-2017.
  97. BURSA STUDIMI UNIVERSITARE / PASUNIVERSITARE NË UKRAINË, VITI AKADEMIK 2016-2017.
  98. PROGRAMI I BURSAVE TË QEVERISË KOREANE PËR VITIN 2016.
  99. BURSA STUDIMI UNIVERSITARE / PASUNIVERSITARE NË KINË, VITI AKADEMIK 2016-2017.
  100. PROGRAMI AUSTRIAK “JOINT EXCELLENCE IN SCIENCE AND HUMANITIES” (JESH).
  101. BURSA PËR KURSIN VEROR TË GJUHËS, LETËRSISË DHE KULTURËS ÇEKE.
  102. PROCEDURAT E REGJISTRIMIT NË CIKLIN E PARË TË STUDIMEVE NË UNIVERSITETET FRANCEZE, VITI AKADEMIK 2016-2017.
  103. Mundësi për studime të doktoratës dhe pas/doktoratës në Rumani.
  104. Mundësi për studime master në Institutin e Filmit FIOFA në Ohër, Maqedoni.
  105. BURSA STUDIMI NË HUNGARI, VITI AKADEMIK 2016-2017.
  106. Mundësi për studime Pasuniversitare Ndërkombëtare për Diplomaci, Universiteti i Zagrebit, Kroaci.
  107. Grante për projekte dhe bursa studimi Master/ Postmaster nga Fondi Ndërkombëtar i Visegradit.
  108. BURSA STUDIMI MASTER/ DOKTORATURË NË REPUBLIKËN ÇEKE, VITI AKADEMIK 2016-2017.
  109. SHKOLLË VERORE “DANUBE SUMMER SCHOOL 2015” NË GJERMANI, 27 SHTATOR – 2 TETOR 2015.
  110. EuroMedscola 2015: përzgjedhja e pjesëmarrësve.
  111. KURS VEROR I GJUHËS DHE KULTURËS BULLGARE PRANË UNIVERSITETIT “ST. CYRIL AND ST. METHODIUS UNIVERSITY”.
  112. TË DREJTA STUDIMI UNIVERSITARE DHE PASUNIVERSITARE NË POLONI, VITI AKADEMIK 2015-2016.
  113. Ftesë për pjesëmarrje në Takimin Ndërkombëtar të Teatrit, Rinisë, Muzikës dhe Atletikës «Olympia in Dion».
  114. BURSA PASUNIVERSITARE NË ITALI, VITI AKADEMIK 2015-2016.
  115. BURSË PËR STUDIME PASUNIVERSITARE MASTER/KËRKIMORE NË JAPONI .
  116. KURSE VERORE NË GREQI: “THE 2015 OLYMPIA SUMMER ACADEMY IN POLITICS”.
  117. BURSA PËR KURSIN VEROR TË GJUHËS, LETËRSISË DHE KULTURËS BULLGARE.
  118. BURSA PËR STUDIME UNIVERSITARE NË SLLOVAKI – VITI AKADEMIK 2015-2016.
  119. BURSA PËR STUDIME UNIVERSITARE DHE PASUNIVERSITARE NË TURQI – VITI AKADEMIK 2015-2016.
  120. BURSA UNIVERSITARE DHE PASUNIVERSITARE NË EGJIPT – VITI AKADEMIK 2015-2016.
  121. MUNDËSI BASHKËPUNIMI ME FONDACIONIN GJERMAN HUMBOLDT .
  122. PJESËMARRJE NË SHKOLLËN VERORE NË LUBJANË, SLLOVENI.
  123. BURSA STUDIMI NË HUNGARI, VITI AKADEMIK 2015-2016.
  124. NJOFTIM MBI PROCEDURAT E STUDENTËVE PËR LEJE QËNDRIMI NË TURQI.
  125. MUNDËSI PËR STUDIME NË KRAKOV, POLONI, VITI AKADEMIK 2015-2016.
  126. OFROHEN 10 BURSA PËR STUDIME PASUNIVERSITARE NË EMIRATET E BASHKUARA ARABE .
  127. Bursë nga Qeveria e Republikës Popullore të Kinës për studime universitare/pasuniversitare për vitin akademik 2015-2016.
  128. Thirrje për konkursin “OpenDesignItalia 2015”.
  129. QEVERIA HUNGAREZE OFRON PROGRAME STUDIMI MASTER ME BURSË PËR VITIN AKADEMIK 2015-2016.
  130. PROCEDURAT E REGJISTRIMIT NË CIKLIN E PARË TË STUDIMEVE NË UNIVERSITETET FRANCEZE, VITI AKADEMIK 2015-2016.
  131. PROGRAMI I BURSAVE HUNGAREZE “AKADEMIA E DIPLOMACISË” BUDAPEST 2015.
  132. PROGRAMI I BURSAVE TË KËRKIMIT UNESCO/KEIZO OBUCHI.
  133. PROGRAMI I TRAJNIMIT TË SHKOLLËS KOMBËTARE TË ADMINISTRATËS PUBLIKE (ENA) –  Formulari.
  134. FTESË PËR PJESËMARRJE NË KONFERENCËN NDËRKOMBËTARE  TË INSTITUCIONEVE AKADEMIKE (ICAI).
  135. NJOFTIM PËR APLIKIM PËR STUDIME PASUNIVERSITARE (DOKTORATURË) NË UNIVERSITETIN BICOCCA, MILANO- ITALI.
  136. NJOFTIM PËR BURSA STUDIMI NË REPUBLIKËN ÇEKE PËR VITIN AKADEMIK 2015-2016.
  137. BURSA PËR STUDIME PASUNIVERSITARE DHE DOKTORATURË  NË KORENË E JUGUT PËR VITIN AKADEMIK 2015.
  138. Kurs trajnimi “Rritja e kapaciteteve për shfrytëzimin e burimeve nëntokësore ne vendet e Ballkanit”,  i cili do të zhvillohet në Ankara, Turqi,  në datat 13-24 Tetor 2014.
  139. Ofrohen bursa për doktoraturë në Universitetin “La Sapienza”, Romë.
  140. OFROHET BURSË PËR STUDIME UNIVERSITARE NË FEDERATËN RUSE PËR VITIN AKADEMIK 2014-2015.
  141. KURSE TRAJNIMI NË INDI PËR VITIN 2014-2015.
  142. UNIVERSITETI KOMBËTAR DHE KAPODISTRIAN NË ATHINË OFRON 25 BURSA PËR STUDIME PASUNIVERSITARE NË GREQI, PËR VITIN AKADEMIK 2014-2015.
  143. Bursa pasuniversitare Greke të ofruara nga Fondacioni Shtetëror i Bursave (IKY).
  144. Bursa universitare (Master) dhe pasuniversitare në Japoni, viti akademik 2015-2017.
  145. BURSA PËR STUDIME UNIVERSITARE NË TURQI, PËR VITIN AKADEMIK 2014-2015.
  146. OFROHEN BURSA PËR KURSIN VEROR TË GJUHËS, LETËRSISË DHE KULTURËS BULLGARE.
  147. BURSA PËR STUDIME PASUNIVERSITARE DHE DOKTORATURË NË EMIRATET E BASHKUARA ARABE PËR VITIN AKADEMIK 2014-2015.
  148. BURSA UNIVERSITARE DHE PASUNIVERSITARE NË KINË, VITI AKADEMIK 2014-2015.
  149. BURSA PËR STUDIME UNIVERSITARE NË SLLOVAKI, VITI AKADEMIK 2014-2015
  150. THIRRJE PËR EKSPERT KOMBËTAR NË QENDRËN E PËRBASHKËT KËRKIMORE NË ISPRA ITALI.
  151. BURSA STUDIMI NË HUNGARI, VITI AKADEMIK 2014-2015.
  152. Grante për studime kërkimore në fushën e kimisë së gjelbër.
  153. PROCEDURAT E REGJISTRIMIT NË CIKLIN E PARË TË STUDIMEVE NË UNIVERSITETET FRANCEZE, VITI AKADEMIK 2014-2015.
  154. KURSE SPECIALIZIMI NGA UNESCO PËR PLANIFIKIMIN DHE ADMINISTRIMIN ARSIMOR.
  155. BURSA STUDIMI PËR STUDENTË, PEDAGOGË DHE STAFE ADMINISTRATIVE NË UNIVERSITET EUROPIANE, NË KUADËR TË PROJEKTIT “ERASMUS MUNDUS”.
  156. BURSA STUDIMI PËR LEKTORË NË UNIVERSITETE TË HUNGARISË – Guidë Aplikimi – Programi Shkencor –Deklarata e Qëllimit – Deklaratë Pranimi.