Zëvendësministrat

Shpati Kolgega

Zëvendësministër i Arsimit, Sportit dhe Rinisë

Shpati Kolgega

Besa Shahini

Zëvendësministër i Arsimit, Sportit dhe Rinisë

Besa Shahini

Kostandin Shkurti

Zëvendësministër i Arsimit, Sportit dhe Rinisë

Kostandin Shkurti