Postuar më: 03/07/2018

Workshop “Specializimi inteligjent si një forcë inovative për rritjen e konkurrueshmërisë së vendit”

Workshop-i “Specializimi inteligjent si një forcë inovative për rritjen e konkurrueshmërisë së vendit” organizohet nga Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë, Grupi i Punës S3 në kuadër të zhvillimit të një Strategjie të Specializimit Inteligjent (S3) në Shqipëri me ndihmën e Qendrës së Përbashkët të Kërkimit (JRC), Sevilje, Spanjë dhe Këshillit të Bashkëpunimit Rajonal (RCC) Sarajevë, Bosnjë – Hercegovinë në kuadrin e MAP REA.
Ky Workshop realizohet me financimin e PNUD-it.
Workshopi do të zhvillohet më 5 korrik 2018 në Hotel “Tirana International” Tiranë, Salla Consorcium.

Agjenda e workshop-it