Postuar më: 03/10/2017

Urdhëri Nr. 467, datë 02.10.2017 “Për delegimin dhe disa rregulla të përfaqësimit ligjor të ministrisë së arsimit, sportit dhe rinisë”