Postuar më: 09/01/2018

URDHËR NR. 671 DATË 29.12.2017 PËR SHPALLJEN E KONKURSIT TË TEKSTEVE SHKOLLORE TË REJA DHE/OSE PËRMBAJTJEVE DIGJITALE PËR KLASËN E DYMBËDHJETË TË ARSIMIT TË MESËM TË LARTË, VITI SHKOLLOR 2018-2019