Postuar më: 18/12/2017

URDHËR NR. 602 DATË 02.12.2017 PËR “SHPALLJEN E KONKURSIT TË TEKSTEVE SHKOLLORE TË REJA PËR KLASËN E KATËRT DHE TË NËNTË, VITI SHKOLLOR 2018-2019”.