Postuar më: 25/07/2018

Urdhër nr 401 dt 12.7.2018 Për caktimin e datës së fillimit të vitit akademik 2018-2019