Postuar më: 04/10/2016

URDHËR NR. 298, DATË “PËR NGRITJEN E GRUPIT TË PUNËS PËR HARTIMIN E PROJEKTLIGJIT PËR SHKENCËN NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË”