Postuar më: 19/07/2018

UDHËZIM NR.24, DATË.19.07.2018 “PËR DHËNIEN NË PËRDORIM FALAS DHE KTHIMIN E TEKSTEVE SHKOLLORE PËR NXËNËSIT E KLASAVE I-IV TË ARSIMIT BAZË”