Kalendari i Aktiviteteve - 70 vjetori i Çlirimit

MINISTRIA E ARSIMIT DHE SPORTIT

PROGRAMI I PËRGJITHSHËM I AKTIVITETEVE PËR 70-VJETORIN E ÇLIRIMIT

 

 

INSTITUCIONI ORGANIZUES

 

PROJEKTI

 

VENDI

 

DATA

 

  PJESMARRJE

1.

Federata Shqiptare e Atletikes

Atletika ne 70 vjetorin e çlirimit

TIRANE , KORCE ELBASAN

05-25 Nëntor

Shkollat 9 vjeçare

Shkollat e Mesme

2.

Federata Shqiptare e Volejbollit

Volejbolli ne 70 vjetorin e çlirimit

Tiranë

10-20 nëntor

Shkolla 9 vjeçare

Shkolla te mesme

3.

Federata Shqiptare e Judos

Judo ne 70 vjetorin e çlirimit

Vlore

Lezhe

Laç

Elbasan

Tiranë

 

 

05-25 Nëntor

Shkollat 9 vjeçare

Shkollat e Mesme

4.

Federata Shqiptare e Aeronautikës

Kupa e 70 vjetorit te çlirimit

Tiranë

Mali i Dajtit

28-29-30 Nëntor

E hapur për te gjithë . Mbulimin nga ajri i te gjithë aktiviteteve sportive.

5.

Federata Shqiptare e Karatesë

Kupa e 70 vjetorit te çlirimit 

Tiranë

Elbasan

10-20 Nëntor

Shkollat 9 vjeçare shkollat e mesme

6.

MAS-Shoqata “ODRIA”

 Maratona 8 KM

Subash-- Labove

155 vjet Levizje Olimpike

Ne kuadrin e 70 vjetorit

Gjirokastër

15 Nëntor

E hapur për te gjithë kategoritë e moshave