Koordinatori për të drejtën e informimit

 

Koordinatori për të drejtën e informimit i Ministrisë së Arsimit dhe Sportit :

Valbona Sheftelia

Email:     koordinatori@arsimi.gov.al 

Adresa:     Rruga e Durrësit, Nr 23, Tiranë

Orari:        E Hënë - E Enjte  08:00 - 16:30

                  E Premte           08:00 - 14:00