Postuar më: 11 Mars 2014

Urdhër i Ministrit të Financave për "Përzgjedhjen e inspektorëve financiarë publikë"