Postuar më: 29 Tetor 2014

V.K.M. për disa ndryshime në V.K.M. Nr. 668 për kuotat e pranimit në ciklin e dytë të studimeve, Master Profesional dhe Master Shkencor