Postuar më: 03 Nëntor 2015

Urdhër Nr. 417, datë 02.11.2015 "Për shpërndarjen e kuotave të transferimit të studimeve në programet të ciklit të dytë të studimeve me kohë të plotë "Master Profesional" dhe "Master i Shkencave" / "Master i arteve të bukura", në vitin akademik 2015 - 2016"