Postuar më: 15 Korrik 2016

Urdhër Nr.327 datë 23.06.2016 PËR STRUKTURËN E VITIT SHKOLLOR 2016 - 2017 NË SISTEMIN ARSIMOR PARAUNIVERSITAR