Postuar më: 04 Tetor 2016

URDHËR NR. 298, DATË “PËR NGRITJEN E GRUPIT TË PUNËS PËR HARTIMIN E PROJEKTLIGJIT PËR SHKENCËN NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË”