Postuar më: 04 Tetor 2016

URDHËR NR. 297, DATË 01.06.2016 “PËR NGRITJEN E GRUPIT TË PUNËS PËR REFORMIMIN E SISTEMIT INSTITUCIONAL TË KËRKIMIT SHKENCOR NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË”