Postuar më: 09 Tetor 2015

UDHËZIM NR.38 DATË 06.10.2015 PËR PROCEDURAT E LËVIZJES PARALELE, EMËRIMIT DHE LARGIMIT NGA PUNA TË MËSUESIT NË INSTITUCIONET ARSIMORE PUBLIKE TË SISTEMIT ARSIMOR PARAUNIVERSITAR

Të rejat e fundit

Ndjesë, por termat tuaj të kërkimit nuk dhanë rezultat.