Postuar më: 30 Mars 2017

Udhëzim Nr. 9, datë 15.03.17 Për organizimin e provimeve të maturës shtetërore 2017, sesioni i dytë