Postuar më: 30 Mars 2017

Udhëzim Nr. 7, datë 10.03.17 Për datat dhe organizimin e provimeve të maturës shtetërore 2017