Postuar më: 15 Prill 2016

UDHËZIM NR.5 DATË 14.04.2016 PËR PËRZGJEDHJEN SHPËRNDARJEN DHE SHITJEN E TEKSTEVE SHKOLLORE PËR KLASAT 3-5 TË ARSIMIT FILLOR, KLASAT 8-9 TË ARSIMIT TË MESËM TË ULËT DHE KLASAT 11-12 TË ARSIMIT TË MESËM TË LARTË PËR VITIN SHKOLLOR 2016-2017