Postuar më: 24 Gusht 2016

UDHËZIM Nr.20, DATË 11.08.2016 PËR ZHVILLIMIN E PROVIMEVE TË MATURËS SHTETËRORE 2016, SESIONI I DYTË