Postuar më: 24 Gusht 2016

UDHËZIM Nr.19, DATË 11.08.2016 PËR ZHVILLIMIN E PROVIMEVE KOMBËTARE TË ARSIMIT BAZË 2016, SESIONI I DYTË