Postuar më: 25 Gusht 2017

Udhëzuesi teknik i portalit të klasifikimit

Ministria e  Arsimit dhe Sportit publikon Udhëzuesin Teknik të Portalit të Klasifikimit.

Ky Udhëzues do t’u shërbejë të gjithë kandidatëve të shpallur fitues në IAL-të Publike dhe Private, për procesin e regjistrimit në raundin e parë dhe të dytë, në përputhje me Udhëzimin Nr. 15, datë 19.05.2017. Portali do të jetë i aksesueshëm nga data 29 Gusht 2017  

 

Video ilustruese

 

Udhëzuesi teknik i portalit të klasifikimit