Video

Që sot e tutje, në shkollat e arsimit publik, përfaqësuesit e prindërve dhe mësuesit vendosin për emërimin e mësuesve të rinj dhe të drejtorëve të shkollës.
04 Tetor 2013

.

Dita e Verës
12 Mars 2014

Dita e Verës

më shumë