Zëvendësministrat

Nora MALAJ

Zëvendësministre e Arsimit dhe Sportit

Rauf DIMRAJ

Zëvendësministër i Arsimit dhe Sportit

Redi SHTINO

Zëvendësministër i Arsimit dhe Sportit