Kabineti

Drejtore e kabinetit të Ministres së Arsimit dhe Sportit

  • Adriana BERBERI

 

Këshilltarët

  • Pëllumb KARAMETA
  • Agim LEKA
  • Edvin KUKUNJA
  • Erjon NDROQI
  • Denisa RUZI
  • Ermira LOFCA