Departamente

Drejtoria e Arsimit Parauniversitar

Kontakt:

Tel: +355 4 2225832

Email: zamira.gjini@arsimi.gov.al

Drejtoria e Arsimit të Lartë dhe Shkencës

Kontakt:

Tel: +355 4 2224194

Email: linda.pustina@arsimi.gov.al

Drejtoria e Sportit

Kontakt:

Tel: +355 4 2223489

Email: vladimir.gjonaj@arsimi.gov.al

Drejtoria e Integrimit dhe Projekteve

Kontakt:

Tel: +355 4 2230462

Email: ermal.elezi@arsimi.gov.al

Drejtoria e Teknologjisë, Informacionit dhe Komunikimit

Kontakt:

Tel: +355 4 2230244

Email: ornela.koleka@arsimi.gov.al

Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve Mbështetëse

Kontakt:

Tel: +355 4 2230197

Email: alqi.kushi@arsimi.gov.al

Drejtoria e Financave

Kontakt:

Tel: +355 4 2230478

Email: mirela.bimo@arsimi.gov.al

Drejtoria e Shërbimeve Juridike

Kontakt:

Tel: +355 4 2224718

Email: erzen.tola@arsimi.gov.al

Drejtoria e Shërbimeve të Brendshme

Kontakt:

Tel: +355 4 2225859

Email: altin.sula@arsimi.gov.al