Reforma e Arsimit të Lartë dhe Kërkimit Shkencor

RAPORTI PËRFUNDIMTAR PËR REFORMIMIN E ARSIMIT TË LARTË DHE KËRKIMIT SHKENCOR

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

RAPORTI I PARË PËR REFORMIMIN E ARSIMIT TË LARTË DHE KËRKIMIT SHKENCOR

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEBSITE - KOMISIONI PËR ARSIMIN E LARTË DHE KËRKIMIN SHKENCOR

HTTP://WWW.KALKSH.ORG