Universiteti

Pranimet në Universitetet Publike

Për t’u orientuar në zgjedhjen tuaj, ju duhet të lexoni me kujdes infomacionin e mëposhtëm:

 

Arsimi i Lartë Publik

Lista e Institucioneve të Arsimit të Lartë Publik

 

1. Universiteti i Tiranës
2. Universiteti Politeknik i Tiranës
3. Universiteti Bujqësor i Tiranës
4. Universiteti “Luigj Gurakuqi” Shkodër
5. Universiteti “Aleksandër Xhuvani” Elbasan
6. Universiteti “ Fan S. Noli” Korçë
7. Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë
8. Universiteti “Eqrem Çabej” Gjirokastër
9. Universiteti "Aleksandër Moisiu", Durrës
10. Universiteti i Arteve Tiranë
11. Universiteti i Sporteve i Tiranës
12. Qendra e Studimeve Albanologjike
13. Akademia e Mbrojtjes “Spiro Moisiu”
14. Akademia e Arteve Shkodër 
15. Universiteti i Mjekësisë së Tiranës
16. Akademia e Sigurisë