eTwinning komuniteti për shkollat në Evropë

Si pjesë e integrimit në programin Europian Erasmus+, për Edukimin, Trajnimin, Rininë dhe Sportet, Ministria e Arsimit dhe Sportit ka përfituar një grant, duke u bërë në këtë mënyrë aktualisht partnere e  e-Twinning – Komuniteti online i shkollave në mbarë Europën.

eTwinning promovon bashkëpunimin e shkollave në Evropë nëpërmjet përdorimit të Teknologjive të Informacionit dhe Komunikimit duke ofruar mbështetje, mjete dhe shërbime për shkollat.

Portali eTwinning (www.etwinning.net) përfaqëson një platforme unike të bashkëveprimit të mësuesve në projekte nxitëse dhe inovatore. Portali nxit nxënësit, mësuesit dhe drejtuesit e shkollave, të krijojnë projekte, të shkëmbejnë ide dhe të perhapin praktikat më të mira ndërmjet tyre, duke ndjerë të jenë pjesë e komunitetit me nxitës në Europë.

I krijuar në vitin 2005 si veprimi kryesor i Programit të Mësimit Elektronik të Komisionit Evropian, eTwinning numëron sot në gjithë kontinentin Evropian 269,593 mësues dhe 128,352 shkolla që zhvillojnë projekte bashkëpunuese dhe ndajnë ide.

MAS fton mësuesit te anëtarësohen në komunitetin online e-Twinning dhe të jenë pjesë aktive e këtij progami.

 

Javët eTwinning - Qytetaria Digjitale, #eTwCitizen16

Javët eTwinning të këtij viti, 10-27 tetor, do të përqendrohen në “Qytetarinë Digjitale”- se si eTwinning mund të zhvillojë gjeneratën e ardhshme të qytetarëve aktiv të Evropës.
#eTwCitizen16 do të jetë rreth krijimit të projekteve nga mësuesit rreth temës së qytetarisë digjitale. Kjo fushatë synon angazhimin e mësuesve, nxënësve, anëtareve të sistemit arsimor të gjenerojnë projekt ide që lidhen me Qytetarinë Digjitale, për të qenë pjesë e kompeticionit ndërkombëtar për projekt idetë më të mira. Të gjitha projektet e krijuara si pjesë e fushatës së qytetarisë digjitale do të hyjnë në një konkurs duke përdorur hashtagun #eTwCitizen16 në përshkrimin e tyre të projektit. Themeluesit e projektit fitues, te cillët do të shpallen më 17 nëntor, do të marrin pjesë në një kurs Future Classroom Lab në Bruksel. Merrni pjesë duke regjistruar projekte në platformën www.etwinning.net.