Shkolla

Matura Shtetërore

Lista e kandidatëve fitues, udhëzues, formularë, Skema vlerësimi, programe orientuese etj.

eTwinning komuniteti për shkollat në Evropë

eTwinning komuniteti për shkollat në Evropë

MAS fton mësuesit te anëtarësohen ne komunitetin online e-Twinning dhe te jene pjese aktive e këtij progami.

 

 

Femijët

Femijët

Edukimi parashkollor në Republikën e Shqipërisë është publik dhe privat. Ai përbëhet nga çerdhet dhe kopshtet. Çerdhet janë institucione në vartësi të pushtetit vendor dhe përfshijnë fëmijë të grup moshës (0 - 3) vjeç. Kopshtet janë institucione në vartësi të MAS dhe përfshijnë fëmijë të grup moshës (3 - 6) vjeç. Arsimi parashkollor nuk është i detyruar. Ka dy lloje kopshtesh, kopshte gjithëditore dhe kopshte gjysmëditore. Kopshtet funksionojnë gjatë gjithë vitit.