NJEHSIMI I DIPLOMAVE TË HUAJA

NJEHSIMI I DIPLOMAVE TË HUAJA

Listat më të fundit, udhëzime, formate aplikimi etj.

më shumë
BURSA DHE PROGRAME STUDIMI

BURSA DHE PROGRAME STUDIMI

Në publikimet tona do të gjeni informacione mbi Bursa dhe Programe Studimi të ofruara ku mund të aplikoni.

më shumë
eTwinning komuniteti për shkollat në Evropë

eTwinning komuniteti për shkollat në Evropë

MAS fton mësuesit te anëtarësohen ne komunitetin online e-Twinning dhe te jene pjese aktive e këtij progami.

më shumë

bgmultimediain

MATURA SHTETËRORE

MATURA SHTETËRORE

Lista e kandidatëve fitues, udhëzues, formularë, Skema vlerësimi, programe orientuese etj.

më shumë